sagolek för asylsökande barn

Västerås stadsbibliotek och Röda korset i Västerås erbjuder läsfrämjande och språkutvecklande aktiviteter för nyanlända och asylsökande barnfamiljer på biblioteken i Västerås.

Västerås stadsbibliotek arrangerar sagostunder i samarbete med Röda korset som ställer upp med volontärer som fungerar som sagoläsare och stöd till bibliotekspersonalen i samband med träffarna på biblioteken. De familjer som deltar i sagostunderna får även en gåvobok.

Tanken är att barn i åldern 3-5 år, tillsammans med sina föräldrar, deltar i en sagostund eller sagoleksaktivitet och introduktion till biblioteket på under sommaren och hösten 2016.
Aktiviteterna sker främst på svenska men är delvis tvåspråkiga.
 
Med detta arbete vill Västerås stadsbibliotek verka för integration och stimulera till språkutveckling hos nyanlända och asylsökande familjer med barn i åldern 3-5 år tillsammans med Röda korset.

Projektet har även fått sponsring för bussresor av VL. Detta för de deltagare som är boende på asylboendet Signalisten för att det är för långa avstånd för dessa barn och föräldrar att annars ta sig till biblioteken i Västerås. Genom dessa bussresor får familjerna en större kännedom om det svenska samhället och en vana att röra sig i staden med buss.

Forskning kring språkutveckling, flerspråkighet och lässtimulans pekar på vikten av att tidigt introducera högläsning och böcker i små barns liv. Med aktiviteterna på biblioteken kan vi arbeta med Family literacy, ett begrepp som används för att beskriva familjens roll för den enskilde familjemedlemmens läs- och skrivutveckling.  Det är oerhört viktigt att uppmuntra och uppmana föräldrar att läsa högt för sina barn, både på modersmålet och svenska.  Projektet vill främja föräldrars högläsning för sina barn, träna på svenska och förse familjerna med böcker.  Sagostunden på biblioteken är en stimulerande aktivitet för barn och föräldrar som ger tid till att leka med språket och skapa engagemang och nyfikenhet för berättelser och böcker.

Tillsammans verkar VL, Västerås stadsbibliotek, Röda korset och Vem äger språket för att bryta den isolering som kan uppstå hos de asylsökande i sin väntan på besked. Genom detta projekt ser vi gemensamt till att de får kontakt och större kännedom om språket och det svenska samhället bl a genom bussresorna till biblioteken. Det viktigaste är att vi kan erbjuda föräldrar och barn att göra något tillsammans som är språkstimulerande och sker på en inspirerande plats.

På Asylboendet Signalisten finns det inget utrymme som skulle passa för denna typ av aktiviteter och det finns ett stort behov för familjerna att komma ifrån boendet för att möta en mer stimulerande miljö.

För mer information om projketet kontakta Vem äger språkets projketledare Cajsa Broström.